Video Sources 111 Views

 • EP 3

Jashin-chan Dropkick: 1x3

EP 3

เนื้อหาโดยย่อ Jashin-chan Dropkick กล่าวถึง ยูกิเนะ สาวจูนิเบียวในชุดโกธิคโลลิต้า ที่บังเอิญเรียกปีศาจสาวร่างงูท่อนล่างได้จริง แต่ไม่รู้ว่าจะเรียกมาทำไมและไม่รู้จะส่งกลับนรกยังไง ฝ่ายคุณปีศาจ (Jashin = Evil Spirit) ต้องการกลับโลกเดิมแต่ไม่สามารถทำอันตรายยูกิเนะได้ (เพราะตนอ่อนแอเกินไป) ทำให้เธอต้องจำใจอยู่ร่วมกับยูกิเนะ 

 • 1 - 1
  EP 1 Mar. 29, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Mar. 29, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Mar. 29, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Mar. 29, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Mar. 29, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Mar. 29, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Mar. 29, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Mar. 29, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Mar. 29, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Mar. 29, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Mar. 29, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Mar. 29, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Mar. 29, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Mar. 29, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Mar. 29, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Mar. 29, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Mar. 29, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Mar. 29, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Mar. 29, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Mar. 29, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Mar. 29, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Mar. 29, 2023