Video Sources 204 Views

 • EP 34

Sailor Moon Season 1 เซเลอร์มูน ภาค 1: 1x34

EP 34

เรื่องราวหลักๆ โดยรวมแล้ว จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวร่างจุติของ “เจ้าหญิงผู้พิทักษ์อาณาจักรบนดวงจันทร์” และ การต่อสู้กับอำนาจชั่วร้ายจากมิติต่างๆ ของเหล่าผู้พิทักษ์ในชุดนักเรียนกะลาสี (ชุดนักเรียนมัธยม โรงเรียนรัฐบาลของญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างเนื้อเรื่องที่เน้นหนักไปทางความรักที่โรแมนติก แบบการ์ตูนผู้หญิง กับ ฉากการต่อสู้กับเหล่าร้าย สไตล์หนังฮีโร่ จึงทำให้เซเลอร์มูนได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่เด็กผู้หญิง (ที่เด็กผู้ชายบางคนก็อยากดู)

 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 21, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 21, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 21, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 21, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 21, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 21, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 21, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 21, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 21, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 21, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 21, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 21, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 21, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 21, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 21, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 21, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 21, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 21, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 21, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 21, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 21, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 21, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 21, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 21, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Apr. 21, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Apr. 21, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Apr. 21, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Apr. 21, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Apr. 21, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Apr. 21, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Apr. 21, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Apr. 21, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Apr. 21, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Apr. 21, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Apr. 21, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Apr. 21, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Apr. 21, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Apr. 21, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Apr. 21, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Apr. 21, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Apr. 21, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Apr. 21, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Apr. 21, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Apr. 21, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Apr. 21, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Apr. 21, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Apr. 21, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Apr. 21, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Apr. 21, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Apr. 21, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Apr. 21, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Apr. 21, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Apr. 21, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Apr. 21, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Apr. 21, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Apr. 21, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Apr. 21, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Apr. 21, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Apr. 21, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Apr. 21, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Apr. 21, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Apr. 21, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Apr. 21, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Apr. 21, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Apr. 21, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Apr. 21, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Apr. 21, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Apr. 21, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Apr. 21, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Apr. 21, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Apr. 21, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Apr. 21, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Apr. 21, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Apr. 21, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Apr. 21, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Apr. 21, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Apr. 21, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Apr. 21, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Apr. 21, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Apr. 21, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Apr. 21, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Apr. 21, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Apr. 21, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Apr. 21, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Apr. 21, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Apr. 21, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Apr. 21, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Apr. 21, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Apr. 21, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Apr. 21, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Apr. 21, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Apr. 21, 2024