Video Sources 118 Views

 • EP 36

Sailor Moon Season 4 เซเลอร์มูนซุปเปอร์เอส: 4x36

EP 36

เซเลอร์มูนภาค SS ภาคนี้ เรื่องราวเริ่มที่วายร้ายกลุ่มใหม่มาปรากฎตัวใจกลางเมือง ฐานะคณะละครสัตว์ แต่ที่จริงแล้วพวกมันมาจากโลกด้านมืดของดาวบริวารดวงใหม่…ดวงจันทร์แห่งความตาย… “เดธมูน”…นั่นเอง พวกมันมีเป้าหมายจะกำจัดแสงสว่าง และนำความมืดมิดมาสู่โลก ซึ่งทั้งหมดเป็นความต้องการของ “ราชินีเนเลเนีย” …ราชินีแห่งพระจันทร์เสี้ยว…ผู้ถูกกักขังอยู่ในความมืดด้านหลังกระจก ซึ่งการกระทำดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น พวกมันก็ต้องมี “โกลเด้นคริสตัล” จากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ “เอริเชียน” ดินแดนที่อยู่ได้ด้วยความฝันอันงดงามของผู้คนบนโลกมาครอบครองให้ได้ เพื่อเป็นการปกป้องโกลเด้นคริสตัล… “เอริออส” ผู้ดูแลความฝันของทุกคนบนโลก…ได้นำโกลเด้นคริสตัลไปซ่อนอยู่ในโลกความฝันอันงดงาม และนั่นก็เป็นสาเหตุให้เอริออสในร่าง “ม้าเปกาซัส”…ได้พบกับอุซางิน้อยเข้า เรื่องราวรักครั้งแรกของอุซางิน้อย ก็ได้เริ่มขึ้น… “เอริออส” ผู้ดูแลความฝัน ที่กลายร่างเป็นม้าเปกาซัส… ภาคนี้คนที่ซวยที่สุดก็คงเป็นมาโมรุ เพราะมาโมรุเป็น “ตัวแทนของโลก” (อาณาจักรโกลเด้นคิงด้อม) จึงโดนคำสาปของราชินีเนเลเนียที่สาปดินแดนศักดิ์สิทธิ์เอริเชียน …ซึ่งเคยเป็นของมาโมรุมาก่อนเข้าไปเต็มๆ เลย

 • 4 - 1
  EP 1 Mar. 29, 2023
 • 4 - 1
  EP 1 Mar. 29, 2023
 • 4 - 2
  EP 2 Mar. 29, 2023
 • 4 - 2
  EP 2 Mar. 29, 2023
 • 4 - 3
  EP 3 Mar. 29, 2023
 • 4 - 3
  EP 3 Mar. 29, 2023
 • 4 - 4
  EP 4 Mar. 29, 2023
 • 4 - 4
  EP 4 Mar. 29, 2023
 • 4 - 5
  EP 5 Mar. 29, 2023
 • 4 - 5
  EP 5 Mar. 29, 2023
 • 4 - 6
  EP 6 Mar. 29, 2023
 • 4 - 6
  EP 6 Mar. 29, 2023
 • 4 - 7
  EP 7 Mar. 29, 2023
 • 4 - 7
  EP 7 Mar. 29, 2023
 • 4 - 8
  EP 8 Mar. 29, 2023
 • 4 - 8
  EP 8 Mar. 29, 2023
 • 4 - 9
  EP 9 Mar. 29, 2023
 • 4 - 9
  EP 9 Mar. 29, 2023
 • 4 - 10
  EP 10 Mar. 29, 2023
 • 4 - 10
  EP 10 Mar. 29, 2023
 • 4 - 11
  EP 11 Mar. 29, 2023
 • 4 - 11
  EP 11 Mar. 29, 2023
 • 4 - 12
  EP 12 Mar. 29, 2023
 • 4 - 12
  EP 12 Mar. 29, 2023
 • 4 - 13
  EP 13 Mar. 29, 2023
 • 4 - 13
  EP 13 Mar. 29, 2023
 • 4 - 14
  EP 14 Mar. 29, 2023
 • 4 - 14
  EP 14 Mar. 29, 2023
 • 4 - 15
  EP 15 Mar. 29, 2023
 • 4 - 15
  EP 15 Mar. 29, 2023
 • 4 - 16
  EP 16 Mar. 29, 2023
 • 4 - 16
  EP 16 Mar. 29, 2023
 • 4 - 17
  EP 17 Mar. 29, 2023
 • 4 - 17
  EP 17 Mar. 29, 2023
 • 4 - 18
  EP 18 Mar. 29, 2023
 • 4 - 18
  EP 18 Mar. 29, 2023
 • 4 - 19
  EP 19 Mar. 29, 2023
 • 4 - 19
  EP 19 Mar. 29, 2023
 • 4 - 20
  EP 20 Mar. 29, 2023
 • 4 - 20
  EP 20 Mar. 29, 2023
 • 4 - 21
  EP 21 Mar. 29, 2023
 • 4 - 21
  EP 21 Mar. 29, 2023
 • 4 - 22
  EP 22 Mar. 29, 2023
 • 4 - 22
  EP 22 Mar. 29, 2023
 • 4 - 23
  EP 23 Mar. 29, 2023
 • 4 - 23
  EP 23 Mar. 29, 2023
 • 4 - 24
  EP 24 Mar. 29, 2023
 • 4 - 24
  EP 24 Mar. 29, 2023
 • 4 - 25
  EP 25 Mar. 29, 2023
 • 4 - 25
  EP 25 Mar. 29, 2023
 • 4 - 26
  EP 26 Mar. 29, 2023
 • 4 - 26
  EP 26 Mar. 29, 2023
 • 4 - 27
  EP 27 Mar. 29, 2023
 • 4 - 27
  EP 27 Mar. 29, 2023
 • 4 - 28
  EP 28 Mar. 29, 2023
 • 4 - 28
  EP 28 Mar. 29, 2023
 • 4 - 29
  EP 29 Mar. 29, 2023
 • 4 - 29
  EP 29 Mar. 29, 2023
 • 4 - 30
  EP 30 Mar. 29, 2023
 • 4 - 30
  EP 30 Mar. 29, 2023
 • 4 - 31
  EP 31 Mar. 29, 2023
 • 4 - 31
  EP 31 Mar. 29, 2023
 • 4 - 32
  EP 32 Mar. 29, 2023
 • 4 - 32
  EP 32 Mar. 29, 2023
 • 4 - 33
  EP 33 Mar. 29, 2023
 • 4 - 33
  EP 33 Mar. 29, 2023
 • 4 - 34
  EP 34 Mar. 29, 2023
 • 4 - 34
  EP 34 Mar. 29, 2023
 • 4 - 35
  EP 35 Mar. 29, 2023
 • 4 - 35
  EP 35 Mar. 29, 2023
 • 4 - 36
  EP 36 Mar. 29, 2023
 • 4 - 36
  EP 36 Mar. 29, 2023
 • 4 - 37
  EP 37 Mar. 29, 2023
 • 4 - 37
  EP 37 Mar. 29, 2023
 • 4 - 38
  EP 38 Mar. 29, 2023
 • 4 - 38
  EP 38 Mar. 29, 2023
 • 4 - 39
  EP 39 Mar. 29, 2023
 • 4 - 39
  EP 39 Mar. 29, 2023