Video Sources 177 Views

 • EP 8

Sailor Moon Season 4 เซเลอร์มูนซุปเปอร์เอส: 4x8

EP 8

เซเลอร์มูนภาค SS ภาคนี้ เรื่องราวเริ่มที่วายร้ายกลุ่มใหม่มาปรากฎตัวใจกลางเมือง ฐานะคณะละครสัตว์ แต่ที่จริงแล้วพวกมันมาจากโลกด้านมืดของดาวบริวารดวงใหม่…ดวงจันทร์แห่งความตาย… “เดธมูน”…นั่นเอง พวกมันมีเป้าหมายจะกำจัดแสงสว่าง และนำความมืดมิดมาสู่โลก ซึ่งทั้งหมดเป็นความต้องการของ “ราชินีเนเลเนีย” …ราชินีแห่งพระจันทร์เสี้ยว…ผู้ถูกกักขังอยู่ในความมืดด้านหลังกระจก ซึ่งการกระทำดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น พวกมันก็ต้องมี “โกลเด้นคริสตัล” จากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ “เอริเชียน” ดินแดนที่อยู่ได้ด้วยความฝันอันงดงามของผู้คนบนโลกมาครอบครองให้ได้ เพื่อเป็นการปกป้องโกลเด้นคริสตัล… “เอริออส” ผู้ดูแลความฝันของทุกคนบนโลก…ได้นำโกลเด้นคริสตัลไปซ่อนอยู่ในโลกความฝันอันงดงาม และนั่นก็เป็นสาเหตุให้เอริออสในร่าง “ม้าเปกาซัส”…ได้พบกับอุซางิน้อยเข้า เรื่องราวรักครั้งแรกของอุซางิน้อย ก็ได้เริ่มขึ้น… “เอริออส” ผู้ดูแลความฝัน ที่กลายร่างเป็นม้าเปกาซัส… ภาคนี้คนที่ซวยที่สุดก็คงเป็นมาโมรุ เพราะมาโมรุเป็น “ตัวแทนของโลก” (อาณาจักรโกลเด้นคิงด้อม) จึงโดนคำสาปของราชินีเนเลเนียที่สาปดินแดนศักดิ์สิทธิ์เอริเชียน …ซึ่งเคยเป็นของมาโมรุมาก่อนเข้าไปเต็มๆ เลย

 • 4 - 1
  EP 1 Dec. 10, 2023
 • 4 - 1
  EP 1 Dec. 10, 2023
 • 4 - 2
  EP 2 Dec. 10, 2023
 • 4 - 2
  EP 2 Dec. 10, 2023
 • 4 - 3
  EP 3 Dec. 10, 2023
 • 4 - 3
  EP 3 Dec. 10, 2023
 • 4 - 4
  EP 4 Dec. 10, 2023
 • 4 - 4
  EP 4 Dec. 10, 2023
 • 4 - 5
  EP 5 Dec. 10, 2023
 • 4 - 5
  EP 5 Dec. 10, 2023
 • 4 - 6
  EP 6 Dec. 10, 2023
 • 4 - 6
  EP 6 Dec. 10, 2023
 • 4 - 7
  EP 7 Dec. 10, 2023
 • 4 - 7
  EP 7 Dec. 10, 2023
 • 4 - 8
  EP 8 Dec. 10, 2023
 • 4 - 8
  EP 8 Dec. 10, 2023
 • 4 - 9
  EP 9 Dec. 10, 2023
 • 4 - 9
  EP 9 Dec. 10, 2023
 • 4 - 10
  EP 10 Dec. 10, 2023
 • 4 - 10
  EP 10 Dec. 10, 2023
 • 4 - 11
  EP 11 Dec. 10, 2023
 • 4 - 11
  EP 11 Dec. 10, 2023
 • 4 - 12
  EP 12 Dec. 10, 2023
 • 4 - 12
  EP 12 Dec. 10, 2023
 • 4 - 13
  EP 13 Dec. 10, 2023
 • 4 - 13
  EP 13 Dec. 10, 2023
 • 4 - 14
  EP 14 Dec. 10, 2023
 • 4 - 14
  EP 14 Dec. 10, 2023
 • 4 - 15
  EP 15 Dec. 10, 2023
 • 4 - 15
  EP 15 Dec. 10, 2023
 • 4 - 16
  EP 16 Dec. 10, 2023
 • 4 - 16
  EP 16 Dec. 10, 2023
 • 4 - 17
  EP 17 Dec. 10, 2023
 • 4 - 17
  EP 17 Dec. 10, 2023
 • 4 - 18
  EP 18 Dec. 10, 2023
 • 4 - 18
  EP 18 Dec. 10, 2023
 • 4 - 19
  EP 19 Dec. 10, 2023
 • 4 - 19
  EP 19 Dec. 10, 2023
 • 4 - 20
  EP 20 Dec. 10, 2023
 • 4 - 20
  EP 20 Dec. 10, 2023
 • 4 - 21
  EP 21 Dec. 10, 2023
 • 4 - 21
  EP 21 Dec. 10, 2023
 • 4 - 22
  EP 22 Dec. 10, 2023
 • 4 - 22
  EP 22 Dec. 10, 2023
 • 4 - 23
  EP 23 Dec. 10, 2023
 • 4 - 23
  EP 23 Dec. 10, 2023
 • 4 - 24
  EP 24 Dec. 10, 2023
 • 4 - 24
  EP 24 Dec. 10, 2023
 • 4 - 25
  EP 25 Dec. 10, 2023
 • 4 - 25
  EP 25 Dec. 10, 2023
 • 4 - 26
  EP 26 Dec. 10, 2023
 • 4 - 26
  EP 26 Dec. 10, 2023
 • 4 - 27
  EP 27 Dec. 10, 2023
 • 4 - 27
  EP 27 Dec. 10, 2023
 • 4 - 28
  EP 28 Dec. 10, 2023
 • 4 - 28
  EP 28 Dec. 10, 2023
 • 4 - 29
  EP 29 Dec. 10, 2023
 • 4 - 29
  EP 29 Dec. 10, 2023
 • 4 - 30
  EP 30 Dec. 10, 2023
 • 4 - 30
  EP 30 Dec. 10, 2023
 • 4 - 31
  EP 31 Dec. 10, 2023
 • 4 - 31
  EP 31 Dec. 10, 2023
 • 4 - 32
  EP 32 Dec. 10, 2023
 • 4 - 32
  EP 32 Dec. 10, 2023
 • 4 - 33
  EP 33 Dec. 10, 2023
 • 4 - 33
  EP 33 Dec. 10, 2023
 • 4 - 34
  EP 34 Dec. 10, 2023
 • 4 - 34
  EP 34 Dec. 10, 2023
 • 4 - 35
  EP 35 Dec. 10, 2023
 • 4 - 35
  EP 35 Dec. 10, 2023
 • 4 - 36
  EP 36 Dec. 10, 2023
 • 4 - 36
  EP 36 Dec. 10, 2023
 • 4 - 37
  EP 37 Dec. 10, 2023
 • 4 - 37
  EP 37 Dec. 10, 2023
 • 4 - 38
  EP 38 Dec. 10, 2023
 • 4 - 38
  EP 38 Dec. 10, 2023
 • 4 - 39
  EP 39 Dec. 10, 2023
 • 4 - 39
  EP 39 Dec. 10, 2023