Video Sources 53 Views

 • EP.21

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย: 1x21

EP.21

เรื่องราชันย์แห่งภูตได้เริ่มจาก การที่มีการจัดชาแมนไฟท์ขึ้นทุกๆ 500 ปี และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียว เป็นเวลาที่ตระกูลอาซาคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ ความปรารถนาของตระกูลอาซาคุระไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลกแต่เหตุผลคือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโยเมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง Shaman King ชาแมนคิง แต่ที่ต้องยับยั้งไว้เพราะว่า วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้วก็คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อครอบครองโลกนี้

 • 1 - 1
  EP.1 May. 30, 2023
 • 1 - 2
  EP.2 May. 30, 2023
 • 1 - 3
  EP.3 May. 30, 2023
 • 1 - 4
  EP.4 May. 30, 2023
 • 1 - 5
  EP.5 May. 30, 2023
 • 1 - 6
  EP.6 May. 30, 2023
 • 1 - 7
  EP.7 May. 30, 2023
 • 1 - 8
  EP.8 May. 30, 2023
 • 1 - 9
  EP.9 May. 30, 2023
 • 1 - 10
  EP.10 May. 30, 2023
 • 1 - 11
  EP.11 May. 30, 2023
 • 1 - 12
  EP.12 May. 30, 2023
 • 1 - 13
  EP.13 May. 30, 2023
 • 1 - 14
  EP.14 May. 30, 2023
 • 1 - 15
  EP.15 May. 30, 2023
 • 1 - 16
  EP.16 May. 30, 2023
 • 1 - 17
  EP.17 May. 30, 2023
 • 1 - 18
  EP.18 May. 30, 2023
 • 1 - 19
  EP.19 May. 30, 2023
 • 1 - 20
  EP.20 May. 30, 2023
 • 1 - 21
  EP.21 May. 30, 2023
 • 1 - 22
  EP.22 May. 30, 2023
 • 1 - 23
  EP.23 May. 30, 2023
 • 1 - 24
  EP.24 May. 30, 2023
 • 1 - 25
  EP.25 May. 30, 2023
 • 1 - 26
  EP.26 May. 30, 2023
 • 1 - 27
  EP.27 May. 30, 2023
 • 1 - 28
  EP.28 May. 30, 2023
 • 1 - 29
  EP.29 May. 30, 2023
 • 1 - 30
  EP.30 May. 30, 2023
 • 1 - 31
  EP.31 May. 30, 2023
 • 1 - 32
  EP.32 May. 30, 2023
 • 1 - 33
  EP.33 May. 30, 2023
 • 1 - 34
  EP.34 May. 30, 2023
 • 1 - 35
  EP.35 May. 30, 2023
 • 1 - 36
  EP.36 May. 30, 2023
 • 1 - 37
  EP.37 May. 30, 2023
 • 1 - 38
  EP.38 May. 30, 2023
 • 1 - 39
  EP.39 May. 30, 2023
 • 1 - 40
  EP.40 May. 30, 2023
 • 1 - 41
  EP.41 May. 30, 2023
 • 1 - 42
  EP.42 May. 30, 2023
 • 1 - 43
  EP.43 May. 30, 2023
 • 1 - 44
  EP.44 May. 30, 2023
 • 1 - 45
  EP.45 May. 30, 2023
 • 1 - 46
  EP.46 May. 30, 2023
 • 1 - 47
  EP.47 May. 30, 2023
 • 1 - 48
  EP.48 May. 30, 2023
 • 1 - 49
  EP.49 May. 30, 2023
 • 1 - 50
  EP.50 May. 30, 2023
 • 1 - 51
  EP.51 May. 30, 2023
 • 1 - 52
  EP.52 May. 30, 2023
 • 1 - 53
  EP.53 May. 30, 2023
 • 1 - 54
  EP.54 May. 30, 2023
 • 1 - 55
  EP.55 May. 30, 2023
 • 1 - 56
  EP.56 May. 30, 2023
 • 1 - 57
  EP.57 May. 30, 2023
 • 1 - 58
  EP.58 May. 30, 2023
 • 1 - 59
  EP.59 May. 30, 2023
 • 1 - 60
  EP.60 May. 30, 2023
 • 1 - 61
  EP.61 May. 30, 2023
 • 1 - 62
  EP.62 May. 30, 2023
 • 1 - 63
  EP.63 May. 30, 2023
 • 1 - 64
  EP.64 May. 30, 2023