Video Sources 88 Views

 • EP.49

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย: 1x49

EP.49

เรื่องราชันย์แห่งภูตได้เริ่มจาก การที่มีการจัดชาแมนไฟท์ขึ้นทุกๆ 500 ปี และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียว เป็นเวลาที่ตระกูลอาซาคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ ความปรารถนาของตระกูลอาซาคุระไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลกแต่เหตุผลคือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโยเมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง Shaman King ชาแมนคิง แต่ที่ต้องยับยั้งไว้เพราะว่า วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้วก็คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อครอบครองโลกนี้

 • 1 - 1
  EP.1 Sep. 28, 2023
 • 1 - 2
  EP.2 Sep. 28, 2023
 • 1 - 3
  EP.3 Sep. 28, 2023
 • 1 - 4
  EP.4 Sep. 28, 2023
 • 1 - 5
  EP.5 Sep. 28, 2023
 • 1 - 6
  EP.6 Sep. 28, 2023
 • 1 - 7
  EP.7 Sep. 28, 2023
 • 1 - 8
  EP.8 Sep. 28, 2023
 • 1 - 9
  EP.9 Sep. 28, 2023
 • 1 - 10
  EP.10 Sep. 28, 2023
 • 1 - 11
  EP.11 Sep. 28, 2023
 • 1 - 12
  EP.12 Sep. 28, 2023
 • 1 - 13
  EP.13 Sep. 28, 2023
 • 1 - 14
  EP.14 Sep. 28, 2023
 • 1 - 15
  EP.15 Sep. 28, 2023
 • 1 - 16
  EP.16 Sep. 28, 2023
 • 1 - 17
  EP.17 Sep. 28, 2023
 • 1 - 18
  EP.18 Sep. 28, 2023
 • 1 - 19
  EP.19 Sep. 28, 2023
 • 1 - 20
  EP.20 Sep. 28, 2023
 • 1 - 21
  EP.21 Sep. 28, 2023
 • 1 - 22
  EP.22 Sep. 28, 2023
 • 1 - 23
  EP.23 Sep. 28, 2023
 • 1 - 24
  EP.24 Sep. 28, 2023
 • 1 - 25
  EP.25 Sep. 28, 2023
 • 1 - 26
  EP.26 Sep. 28, 2023
 • 1 - 27
  EP.27 Sep. 28, 2023
 • 1 - 28
  EP.28 Sep. 28, 2023
 • 1 - 29
  EP.29 Sep. 28, 2023
 • 1 - 30
  EP.30 Sep. 28, 2023
 • 1 - 31
  EP.31 Sep. 28, 2023
 • 1 - 32
  EP.32 Sep. 28, 2023
 • 1 - 33
  EP.33 Sep. 28, 2023
 • 1 - 34
  EP.34 Sep. 28, 2023
 • 1 - 35
  EP.35 Sep. 28, 2023
 • 1 - 36
  EP.36 Sep. 28, 2023
 • 1 - 37
  EP.37 Sep. 28, 2023
 • 1 - 38
  EP.38 Sep. 28, 2023
 • 1 - 39
  EP.39 Sep. 28, 2023
 • 1 - 40
  EP.40 Sep. 28, 2023
 • 1 - 41
  EP.41 Sep. 28, 2023
 • 1 - 42
  EP.42 Sep. 28, 2023
 • 1 - 43
  EP.43 Sep. 28, 2023
 • 1 - 44
  EP.44 Sep. 28, 2023
 • 1 - 45
  EP.45 Sep. 28, 2023
 • 1 - 46
  EP.46 Sep. 28, 2023
 • 1 - 47
  EP.47 Sep. 28, 2023
 • 1 - 48
  EP.48 Sep. 28, 2023
 • 1 - 49
  EP.49 Sep. 28, 2023
 • 1 - 50
  EP.50 Sep. 28, 2023
 • 1 - 51
  EP.51 Sep. 28, 2023
 • 1 - 52
  EP.52 Sep. 28, 2023
 • 1 - 53
  EP.53 Sep. 28, 2023
 • 1 - 54
  EP.54 Sep. 28, 2023
 • 1 - 55
  EP.55 Sep. 28, 2023
 • 1 - 56
  EP.56 Sep. 28, 2023
 • 1 - 57
  EP.57 Sep. 28, 2023
 • 1 - 58
  EP.58 Sep. 28, 2023
 • 1 - 59
  EP.59 Sep. 28, 2023
 • 1 - 60
  EP.60 Sep. 28, 2023
 • 1 - 61
  EP.61 Sep. 28, 2023
 • 1 - 62
  EP.62 Sep. 28, 2023
 • 1 - 63
  EP.63 Sep. 28, 2023
 • 1 - 64
  EP.64 Sep. 28, 2023