Ajin 2nd Season สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2: Season 1

Your rating: 0
7 1 vote

เรื่องย่อ ภาคต่อของเรื่อง Ajin สายพันธอมนุษย์ ภาคแรกกล่าวถึงเรื่องของ นากาอิ เด็กหนุ่มที่พบว่าตนเองเป็นหนึ่งในอาจินสิ่งที่ฆ่าไม่ตายและถือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทำให้เขาถูกตามล่าโดยมนุษย์

 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 06, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 06, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 06, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 06, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 06, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 06, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 06, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 06, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 06, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 06, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 06, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 06, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 06, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 06, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 06, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 06, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 06, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 06, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 06, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 06, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 06, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 06, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 06, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 06, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 06, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 06, 2023