Bamboo Blade 1-2: Season 1

Your rating: 0
6 1 vote

เรื่องย่อ
อิชิดะ โคจิโร่ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเคนโด้และอาจารย์โรเรียนเอกชนผู้สิ้นหวังขัดสนเรื่องอาหารการกิน อยู่มาวัหนึ่งมีข้อเสนอที่แสนเย้ายวนคือให้เขาฝึกความสามารถของสมาชิกชมรมสาวๆทั้งหลายให้แข็งแกร่งขึ้น…

 • 1 - 1
  EP 1 Jan. 29, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Jan. 29, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Jan. 29, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Jan. 29, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Jan. 29, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Jan. 29, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Jan. 29, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Jan. 29, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Jan. 29, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Jan. 29, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Jan. 29, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Jan. 29, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Jan. 29, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Jan. 29, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Jan. 29, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Jan. 29, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Jan. 29, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Jan. 29, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Jan. 29, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Jan. 29, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Jan. 29, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Jan. 29, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Jan. 29, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Jan. 29, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Jan. 29, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Jan. 29, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Jan. 29, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Jan. 29, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Jan. 29, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Jan. 29, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Jan. 29, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Jan. 29, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Jan. 29, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Jan. 29, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Jan. 29, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Jan. 29, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Jan. 29, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Jan. 29, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Jan. 29, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Jan. 29, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Jan. 29, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Jan. 29, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Jan. 29, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Jan. 29, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Jan. 29, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Jan. 29, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Jan. 29, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Jan. 29, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Jan. 29, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Jan. 29, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Jan. 29, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Jan. 29, 2023