Beatless: Season 1

Your rating: 0
8 1 vote

เรื่องย่อ: ค.ศ. 2105 hIE (humanoid Interface Elements) แอนดรอยด์ร่างมนุษย์ ที่พัฒนาจนเหนือกว่าความสามารถของมนุษย์ กลายเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเข้ามาช่วยงานหลายอย่าง ถึงจะคล้ายมนุษย์แต่ปราศจากวิญญาณทำให้ประชากรบางส่วนไม่ยอมรับ วันหนึ่ง เอนโด อาราโตะ หนุ่มวัย 17 ปี ต้องมาประสบปัญหาจนได้พบ ลาเซีย hIE แอนดรอยด์สาวที่ช่วยเขาไว้ “ฉันเชื่อในรอยยิ้มของเธอ ไม่สนว่าเธอจะไร้วิญญาณหรือไม่”

 • 1 - 1
  EP 1 Nov. 28, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Nov. 28, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Nov. 28, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Nov. 28, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Nov. 28, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Nov. 28, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Nov. 28, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Nov. 28, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Nov. 28, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Nov. 28, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Nov. 28, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Nov. 28, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Nov. 28, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Nov. 28, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Nov. 28, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Nov. 28, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Nov. 28, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Nov. 28, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Nov. 28, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Nov. 28, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Nov. 28, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Nov. 28, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Nov. 28, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Nov. 28, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Nov. 28, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Nov. 28, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Nov. 28, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Nov. 28, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Nov. 28, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Nov. 28, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Nov. 28, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Nov. 28, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Nov. 28, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Nov. 28, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Nov. 28, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Nov. 28, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Nov. 28, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Nov. 28, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Nov. 28, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Nov. 28, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Nov. 28, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Nov. 28, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Nov. 28, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Nov. 28, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Nov. 28, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Nov. 28, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Nov. 28, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Nov. 28, 2023