Death Note เดธโน้ต สมุดสังหาร: Season 1

Your rating: 0
7 1 vote

ยางามิ ไลท์ ได้เก็บสมุดโน้ตเล่มหนึ่ง ซึ่ง ลุค ยมทูตตนหนึ่งได้ทำตกเอาไว้ จากการที่ลุคปรากฏตัวต่อหน้าไลท์ ทำให้ไลท์รู้ว่า สมุดโน้ตที่ตนเก็บได้นั้นเป็น “เดธโน้ต” สมุดโน้ตที่สามารถฆ่าคนได้ เพียงเราเขียนชื่อจริงและเคยเห็นหน้าบุคคลนั้นลงในสมุดเล่มนั้นแล้ว บุคคลผู้นั้นก็จะมีอันเป็นไป คือ จะหัวใจวายตายภายใน 40 วินาที หลังจากที่ไลท์ทำการทดลองเขียนชื่อเหยื่อ 2 ราย ลงในโน้ตเล่มนั้น จนเห็นผลลัพธ์จริงแล้ว ไลท์จึงตัดสินใจให้สมุดเล่มนี้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ซะใหม่ และสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้า และจัดการปราบปรามอาชญากรซะอยู่หมัด ผู้คนทั่วโลกจึงขนานนามว่า คิระ

 • 1 - 1
  EP 1 Dec. 03, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Dec. 03, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Dec. 03, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Dec. 03, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Dec. 03, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Dec. 03, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Dec. 03, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Dec. 03, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Dec. 03, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Dec. 03, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Dec. 03, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Dec. 03, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Dec. 03, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Dec. 03, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Dec. 03, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Dec. 03, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Dec. 03, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Dec. 03, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Dec. 03, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Dec. 03, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Dec. 03, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Dec. 03, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Dec. 03, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Dec. 03, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Dec. 03, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Dec. 03, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Dec. 03, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Dec. 03, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Dec. 03, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Dec. 03, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Dec. 03, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Dec. 03, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Dec. 03, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Dec. 03, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Dec. 03, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Dec. 03, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Dec. 03, 2023