Dolls’ Frontline (Girls’ Frontline) ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว: Season 1

Your rating: 0
5 1 vote

เรื่องราวของโลกในอนาคตช่วงปี 206X หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 3 และผลพวงของอุบัติเหตุทางทหารจากสงครามนิวเคลียร์ครั้งนั้น ส่งผลให้เกิดโรคระบาดในวงกว้างจนผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ การใช้หุ่นยนต์เป็นแรงงานและการสู้รบจึงเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต ซึ่ง “Tactical Dolls (T-Dolls)” หุ่นยนต์ผลิตจำนวนมากที่เน้นใช้แล้วทิ้งก็มีการถูกใช้โดยกองทัพทหารเอกชนเพื่อต่อสู้แนวหน้าในสงครามกับภัยคุกคามใหม่อย่าง AI

 • 1 - 1
  Ep 1 Feb. 09, 2023
 • 1 - 2
  Ep 2 Feb. 09, 2023
 • 1 - 3
  Ep 3 Feb. 09, 2023
 • 1 - 4
  Ep 4 Feb. 09, 2023
 • 1 - 5
  Ep 5 Feb. 09, 2023
 • 1 - 6
  Ep 6 Feb. 09, 2023
 • 1 - 7
  Ep 7 Feb. 09, 2023
 • 1 - 8
  Ep 8 Feb. 09, 2023
 • 1 - 9
  Ep 9 Feb. 09, 2023
 • 1 - 10
  Ep 10 Feb. 09, 2023
 • 1 - 11
  Ep 11 Feb. 09, 2023
 • 1 - 12
  Ep 12 Feb. 09, 2023