Great Pretender ยอดคนลวงโลก: Season 1

Your rating: 0
7 1 vote

Great Pretender จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต้มตุ๋นของ Edamura Makoto ที่อ้างตัวว่าเป็นนักต้มตุ๋นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นกั บคู่หูของเขา Kudo ทั้งสองพยายามที่จะหลอกเอาเงินจากชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง แต่สุดท้ายกลับเป็นฝ่ายที่ถูกหลอกเอาเงินไปแทน ซึ่งจริงๆแล้วชาวฝรั่งเศสคนนี้คือ Laurent Thierry ที่เป็น “confidence man” ระดับสูงเขาสามารถหลอกพวกแก๊งมาเฟียได้อย่างง่ายดาย และนั่นก็ทำให้พวก Edamura Makoto ต้องเข้าไปพัวพันกับการต้มตุ๋นครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น

 • 1 - 1
  Ep 1 Sep. 23, 2023
 • 1 - 1
  Ep 1 Sep. 23, 2023
 • 1 - 1
  Ep 1 Sep. 23, 2023
 • 1 - 2
  Ep 2 Sep. 23, 2023
 • 1 - 2
  Ep 2 Sep. 23, 2023
 • 1 - 2
  Ep 2 Sep. 23, 2023
 • 1 - 3
  Ep 3 Sep. 23, 2023
 • 1 - 3
  Ep 3 Sep. 23, 2023
 • 1 - 3
  Ep 3 Sep. 23, 2023
 • 1 - 4
  Ep 4 Sep. 23, 2023
 • 1 - 4
  Ep 4 Sep. 23, 2023
 • 1 - 4
  Ep 4 Sep. 23, 2023
 • 1 - 5
  Ep 5 Sep. 23, 2023
 • 1 - 5
  Ep 5 Sep. 23, 2023
 • 1 - 5
  Ep 5 Sep. 23, 2023
 • 1 - 6
  Ep 6 Sep. 23, 2023
 • 1 - 6
  Ep 6 Sep. 23, 2023
 • 1 - 6
  Ep 6 Sep. 23, 2023
 • 1 - 7
  Ep 7 Sep. 23, 2023
 • 1 - 7
  Ep 7 Sep. 23, 2023
 • 1 - 7
  Ep 7 Sep. 23, 2023
 • 1 - 8
  Ep 8 Sep. 23, 2023
 • 1 - 8
  Ep 8 Sep. 23, 2023
 • 1 - 8
  Ep 8 Sep. 23, 2023
 • 1 - 9
  Ep 9 Sep. 23, 2023
 • 1 - 9
  Ep 9 Sep. 23, 2023
 • 1 - 9
  Ep 9 Sep. 23, 2023
 • 1 - 10
  Ep 10 Sep. 23, 2023
 • 1 - 10
  Ep 10 Sep. 23, 2023
 • 1 - 10
  Ep 10 Sep. 23, 2023
 • 1 - 11
  Ep 11 Sep. 23, 2023
 • 1 - 11
  Ep 11 Sep. 23, 2023
 • 1 - 11
  Ep 11 Sep. 23, 2023
 • 1 - 12
  Ep 12 Sep. 23, 2023
 • 1 - 12
  Ep 12 Sep. 23, 2023
 • 1 - 12
  Ep 12 Sep. 23, 2023
 • 1 - 13
  Ep 13 Sep. 23, 2023
 • 1 - 13
  Ep 13 Sep. 23, 2023
 • 1 - 13
  Ep 13 Sep. 23, 2023
 • 1 - 14
  Ep 14 Sep. 23, 2023
 • 1 - 14
  Ep 14 Sep. 23, 2023
 • 1 - 14
  Ep 14 Sep. 23, 2023
 • 1 - 15
  Ep 15 Sep. 23, 2023
 • 1 - 15
  Ep 15 Sep. 23, 2023
 • 1 - 15
  Ep 15 Sep. 23, 2023
 • 1 - 16
  Ep 16 Sep. 23, 2023
 • 1 - 16
  Ep 16 Sep. 23, 2023
 • 1 - 16
  Ep 16 Sep. 23, 2023
 • 1 - 17
  Ep 17 Sep. 23, 2023
 • 1 - 17
  Ep 17 Sep. 23, 2023
 • 1 - 17
  Ep 17 Sep. 23, 2023
 • 1 - 18
  Ep 18 Sep. 23, 2023
 • 1 - 18
  Ep 18 Sep. 23, 2023
 • 1 - 18
  Ep 18 Sep. 23, 2023
 • 1 - 19
  Ep 19 Sep. 23, 2023
 • 1 - 19
  Ep 19 Sep. 23, 2023
 • 1 - 19
  Ep 19 Sep. 23, 2023
 • 1 - 20
  Ep 20 Sep. 23, 2023
 • 1 - 20
  Ep 20 Sep. 23, 2023
 • 1 - 20
  Ep 20 Sep. 23, 2023
 • 1 - 21
  Ep 21 Sep. 23, 2023
 • 1 - 21
  Ep 21 Sep. 23, 2023
 • 1 - 21
  Ep 21 Sep. 23, 2023
 • 1 - 22
  Ep 22 Sep. 23, 2023
 • 1 - 22
  Ep 22 Sep. 23, 2023
 • 1 - 22
  Ep 22 Sep. 23, 2023
 • 1 - 23
  Ep 23 Sep. 23, 2023
 • 1 - 23
  Ep 23 Sep. 23, 2023
 • 1 - 23
  Ep 23 Sep. 23, 2023