Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์: Season 1

Your rating: 0
8 1 vote

โดยเรื่องราวในเวอร์ชั่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวของเหล่าฮันเตอร์ ที่ออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อปฎิบัติภาระกิจที่ยากและ อันตราย เพื่อเพิ่มลำดับของตัวเอง…โดยมี กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะ ในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้า ของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจ ที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ในตำ นาน ระหว่างการเดินทาง กอร์นก็ได้พบ กับ คิรัวร์ คุราปิก้าและ เลโอลีโอ พวกเขาต้องทดสอบคุณสมบัติมากมายเพื่อไปถึง เป้าหมายของการเป็นฮันเตอร์… 

 • 1 - 1
  EP 1 Dec. 03, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Dec. 03, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Dec. 03, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Dec. 03, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Dec. 03, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Dec. 03, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Dec. 03, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Dec. 03, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Dec. 03, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Dec. 03, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Dec. 03, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Dec. 03, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Dec. 03, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Dec. 03, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Dec. 03, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Dec. 03, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Dec. 03, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Dec. 03, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Dec. 03, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Dec. 03, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Dec. 03, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Dec. 03, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Dec. 03, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Dec. 03, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Dec. 03, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Dec. 03, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Dec. 03, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Dec. 03, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Dec. 03, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Dec. 03, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Dec. 03, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Dec. 03, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Dec. 03, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Dec. 03, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Dec. 03, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Dec. 03, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Dec. 03, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Dec. 03, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Dec. 03, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Dec. 03, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Dec. 03, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Dec. 03, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Dec. 03, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Dec. 03, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Dec. 03, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Dec. 03, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Dec. 03, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Dec. 03, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Dec. 03, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Dec. 03, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Dec. 03, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Dec. 03, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Dec. 03, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Dec. 03, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Dec. 03, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Dec. 03, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Dec. 03, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Dec. 03, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Dec. 03, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Dec. 03, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Dec. 03, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Dec. 03, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Dec. 03, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Dec. 03, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Dec. 03, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Dec. 03, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Dec. 03, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Dec. 03, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Dec. 03, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Dec. 03, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Dec. 03, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Dec. 03, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Dec. 03, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Dec. 03, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Dec. 03, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Dec. 03, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Dec. 03, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Dec. 03, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Dec. 03, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Dec. 03, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Dec. 03, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Dec. 03, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Dec. 03, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Dec. 03, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Dec. 03, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Dec. 03, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Dec. 03, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Dec. 03, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Dec. 03, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Dec. 03, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Dec. 03, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Dec. 03, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Dec. 03, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Dec. 03, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Dec. 03, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Dec. 03, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Dec. 03, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Dec. 03, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Dec. 03, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Dec. 03, 2023