Isekai Meikyuu de Harem wo ฮาเร็มนี้พี่ขอสร้างที่ต่างโลก: Season 1

Your rating: 0
5 1 vote

หลังสร้างตัวละครในเว็บ มิจิโอะก็ลืมตาตื่นขึ้นในต่างโลก พบกับระบบ ‘ทาส’ ของโลกนี้ เขาก็ตัดสินใจใช้สกิลซึ่งได้รับมาตอนตั้งค่าเกม เพื่อสร้างชีวิตฮาเร็มในฝัน ชื่ออื่น: ฮาเร็มนี้พี่ขอสร้างที่ต่างโลก / S*ave Harem in the Labyrinth of the Other World / A Harem in a Fantasy World Labyrinth / Harem in the Labyrinth of Another World

 • 1 - 1
  EP1 Sep. 23, 2023
 • 1 - 2
  EP2 Sep. 23, 2023
 • 1 - 3
  EP3 Sep. 23, 2023
 • 1 - 4
  EP4 Sep. 23, 2023
 • 1 - 5
  EP5 Sep. 23, 2023
 • 1 - 6
  EP6 Sep. 23, 2023
 • 1 - 7
  EP7 Sep. 23, 2023
 • 1 - 8
  EP8 Sep. 23, 2023
 • 1 - 9
  EP9 Sep. 23, 2023
 • 1 - 10
  EP10 Sep. 23, 2023
 • 1 - 11
  EP11 Sep. 23, 2023