Sailor Moon Season 1 เซเลอร์มูน ภาค 1: Season 1

Your rating: 0
8 1 vote

เรื่องราวหลักๆ โดยรวมแล้ว จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวร่างจุติของ “เจ้าหญิงผู้พิทักษ์อาณาจักรบนดวงจันทร์” และ การต่อสู้กับอำนาจชั่วร้ายจากมิติต่างๆ ของเหล่าผู้พิทักษ์ในชุดนักเรียนกะลาสี (ชุดนักเรียนมัธยม โรงเรียนรัฐบาลของญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างเนื้อเรื่องที่เน้นหนักไปทางความรักที่โรแมนติก แบบการ์ตูนผู้หญิง กับ ฉากการต่อสู้กับเหล่าร้าย สไตล์หนังฮีโร่ จึงทำให้เซเลอร์มูนได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่เด็กผู้หญิง (ที่เด็กผู้ชายบางคนก็อยากดู)

 • 1 - 1
  EP 1 Sep. 23, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Sep. 23, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Sep. 23, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Sep. 23, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Sep. 23, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Sep. 23, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Sep. 23, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Sep. 23, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Sep. 23, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Sep. 23, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Sep. 23, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Sep. 23, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Sep. 23, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Sep. 23, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Sep. 23, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Sep. 23, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Sep. 23, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Sep. 23, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Sep. 23, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Sep. 23, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Sep. 23, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Sep. 23, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Sep. 23, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Sep. 23, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Sep. 23, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Sep. 23, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Sep. 23, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Sep. 23, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Sep. 23, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Sep. 23, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Sep. 23, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Sep. 23, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Sep. 23, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Sep. 23, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Sep. 23, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Sep. 23, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Sep. 23, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Sep. 23, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Sep. 23, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Sep. 23, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Sep. 23, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Sep. 23, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Sep. 23, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Sep. 23, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Sep. 23, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Sep. 23, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Sep. 23, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Sep. 23, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Sep. 23, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Sep. 23, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Sep. 23, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Sep. 23, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Sep. 23, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Sep. 23, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Sep. 23, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Sep. 23, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Sep. 23, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Sep. 23, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Sep. 23, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Sep. 23, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Sep. 23, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Sep. 23, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Sep. 23, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Sep. 23, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Sep. 23, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Sep. 23, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Sep. 23, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Sep. 23, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Sep. 23, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Sep. 23, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Sep. 23, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Sep. 23, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Sep. 23, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Sep. 23, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Sep. 23, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Sep. 23, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Sep. 23, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Sep. 23, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Sep. 23, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Sep. 23, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Sep. 23, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Sep. 23, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Sep. 23, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Sep. 23, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Sep. 23, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Sep. 23, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Sep. 23, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Sep. 23, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Sep. 23, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Sep. 23, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Sep. 23, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Sep. 23, 2023