Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด: Season 1

Your rating: 0
7 1 vote

เรื่องของกลุ่มนักเล่นเกมที่ถูกเชิญไปต่างโลก ได้รับอาวุธในตำนาน เป็นผู้กล้ารับภารกิจกอบกู้โลก ตัวเอกได้เพียงโล่ ถูกหักหลัง พรรคพวกทอดทิ้ง ทำให้เขาต้องออกเดินทางพร้อมโล่คู่ใจ

 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 06, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 06, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 06, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 06, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 06, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 06, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 06, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 06, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 06, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 06, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 06, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 06, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 06, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 06, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 06, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 06, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 06, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 06, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 06, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 06, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 06, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 06, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 06, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 06, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 06, 2023