Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd

Your rating: 0
8 1 vote

Seasons and episodes

1Season 1 Feb. 28, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 28, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 28, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 28, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 28, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 28, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 28, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 28, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 28, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 28, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 28, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 28, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 28, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 28, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 28, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 28, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 28, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 28, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 28, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 28, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 28, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 28, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 28, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 28, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 28, 2024
1Season 1 Feb. 28, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 28, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 28, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 28, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 28, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 28, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 28, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 28, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 28, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 28, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 28, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 28, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 28, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 28, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 28, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 28, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 28, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 28, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 28, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 28, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 28, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 28, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 28, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 28, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 28, 2024

Creator

Creator

Cast

Video trailer

null

Synopsis

เรื่องราวของหน่วยที่ 8 ในเซ็คชั่นที่ 5 ของหน่วยจู่โจมเคลื่อนที่ 3 หน่วยที่ใช้เกราะพิเศษที่เรียกว่า Willware ในการต่อต้านอาชญากรรม

Original title Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd
TMDb Rating 87 252 votes