Seasons and episodes

1Season 1 Jun. 04, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Jun. 04, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Jun. 04, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Jun. 04, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Jun. 04, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Jun. 04, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Jun. 04, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Jun. 04, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Jun. 04, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Jun. 04, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Jun. 04, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Jun. 04, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Jun. 04, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Jun. 04, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Jun. 04, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Jun. 04, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Jun. 04, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Jun. 04, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Jun. 04, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Jun. 04, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Jun. 04, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Jun. 04, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Jun. 04, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Jun. 04, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Jun. 04, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Jun. 04, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Jun. 04, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Jun. 04, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Jun. 04, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Jun. 04, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Jun. 04, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Jun. 04, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Jun. 04, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Jun. 04, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Jun. 04, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Jun. 04, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Jun. 04, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Jun. 04, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Jun. 04, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Jun. 04, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Jun. 04, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Jun. 04, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Jun. 04, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Jun. 04, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Jun. 04, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Jun. 04, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Jun. 04, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Jun. 04, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Jun. 04, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Jun. 04, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Jun. 04, 2023
 • 1 - 51
  EP 51 Jun. 04, 2023
 • 1 - 52
  EP 52 Jun. 04, 2023
 • 1 - 53
  EP 53 Jun. 04, 2023
 • 1 - 54
  EP 54 Jun. 04, 2023
 • 1 - 55
  EP 55 Jun. 04, 2023
 • 1 - 56
  EP 56 Jun. 04, 2023
 • 1 - 57
  EP 57 Jun. 04, 2023
 • 1 - 58
  EP 58 Jun. 04, 2023
 • 1 - 59
  EP 59 Jun. 04, 2023
 • 1 - 60
  EP 60 Jun. 04, 2023
 • 1 - 61
  EP 61 Jun. 04, 2023
 • 1 - 62
  EP 62 Jun. 04, 2023
 • 1 - 63
  EP 63 Jun. 04, 2023
 • 1 - 64
  EP 64 Jun. 04, 2023

Creator

Creator

Cast

Video trailer

null

Synopsis

เรื่องย่อ เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค สองพี่น้องตระกูลเอลริค ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยโรคระบาด ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่ของตน แต่ด้วยสัจจะของโลกแล้วไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมากจากความว่างเปล่าได้ เอ็ดและอัลต้องจ่ายค่าผ่านทางในการรับรู้แก่นแท้โดยแลกด้วยร่างกาย เอ็ดจ่ายด้วยขา ส่วนอัลจ่ายด้วยร่างกายทั้งหมด เมื่อกลับขึ้นมากจากประตูสัจจะเอ็ดพบว่าร่างของน้องชายหายไปทั้งหมด จึงจ่ายด้วยแขนและดึงวิญญาณของน้องชายผนึกไว้ในชุดเกราะด้วยตราโลหิต พันเอก รอย มัสแตง แห่งกองทัพทราบเรื่องเห็นว่าเอ็ดมีฝีมือถึงขนาดสามารถผนึกวิญญาณได้ จึงเสนอให้เอ็ดเข้าเป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ” เพื่อที่เอ็ดจะได้รับสิทธิต่างๆจากทางการ และเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นในการหาวิธีกลับเป็นเหมือนเดิม เอ็ดได้ตอบตกลงเข้านักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ ได้ฉายาว่า นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล จากการที่เขาสามารถใช้วิชาแปรธาตุได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนแปรธาตุ และเริ่มออกตามหาศิลานักปราชญ์ เป็นศิลาวิเศษณ์ที่ทำให้สามารถใช้พลังการแปรธาตุที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียม

Original title Fullmetal Alchemist: Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ
TMDb Rating 99 230 votes