Great Pretender ยอดคนลวงโลก

Great Pretender ยอดคนลวงโลก

Your rating: 0
6 1 vote

Seasons and episodes

1Season 1 Mar. 02, 2024
 • 1 - 1
  Ep 1 Mar. 02, 2024
 • 1 - 1
  Ep 1 Mar. 02, 2024
 • 1 - 1
  Ep 1 Mar. 02, 2024
 • 1 - 2
  Ep 2 Mar. 02, 2024
 • 1 - 2
  Ep 2 Mar. 02, 2024
 • 1 - 2
  Ep 2 Mar. 02, 2024
 • 1 - 3
  Ep 3 Mar. 02, 2024
 • 1 - 3
  Ep 3 Mar. 02, 2024
 • 1 - 3
  Ep 3 Mar. 02, 2024
 • 1 - 4
  Ep 4 Mar. 02, 2024
 • 1 - 4
  Ep 4 Mar. 02, 2024
 • 1 - 4
  Ep 4 Mar. 02, 2024
 • 1 - 5
  Ep 5 Mar. 02, 2024
 • 1 - 5
  Ep 5 Mar. 02, 2024
 • 1 - 5
  Ep 5 Mar. 02, 2024
 • 1 - 6
  Ep 6 Mar. 02, 2024
 • 1 - 6
  Ep 6 Mar. 02, 2024
 • 1 - 6
  Ep 6 Mar. 02, 2024
 • 1 - 7
  Ep 7 Mar. 02, 2024
 • 1 - 7
  Ep 7 Mar. 02, 2024
 • 1 - 7
  Ep 7 Mar. 02, 2024
 • 1 - 8
  Ep 8 Mar. 02, 2024
 • 1 - 8
  Ep 8 Mar. 02, 2024
 • 1 - 8
  Ep 8 Mar. 02, 2024
 • 1 - 9
  Ep 9 Mar. 02, 2024
 • 1 - 9
  Ep 9 Mar. 02, 2024
 • 1 - 9
  Ep 9 Mar. 02, 2024
 • 1 - 10
  Ep 10 Mar. 02, 2024
 • 1 - 10
  Ep 10 Mar. 02, 2024
 • 1 - 10
  Ep 10 Mar. 02, 2024
 • 1 - 11
  Ep 11 Mar. 02, 2024
 • 1 - 11
  Ep 11 Mar. 02, 2024
 • 1 - 11
  Ep 11 Mar. 02, 2024
 • 1 - 12
  Ep 12 Mar. 02, 2024
 • 1 - 12
  Ep 12 Mar. 02, 2024
 • 1 - 12
  Ep 12 Mar. 02, 2024
 • 1 - 13
  Ep 13 Mar. 02, 2024
 • 1 - 13
  Ep 13 Mar. 02, 2024
 • 1 - 13
  Ep 13 Mar. 02, 2024
 • 1 - 14
  Ep 14 Mar. 02, 2024
 • 1 - 14
  Ep 14 Mar. 02, 2024
 • 1 - 14
  Ep 14 Mar. 02, 2024
 • 1 - 15
  Ep 15 Mar. 02, 2024
 • 1 - 15
  Ep 15 Mar. 02, 2024
 • 1 - 15
  Ep 15 Mar. 02, 2024
 • 1 - 16
  Ep 16 Mar. 02, 2024
 • 1 - 16
  Ep 16 Mar. 02, 2024
 • 1 - 16
  Ep 16 Mar. 02, 2024
 • 1 - 17
  Ep 17 Mar. 02, 2024
 • 1 - 17
  Ep 17 Mar. 02, 2024
 • 1 - 17
  Ep 17 Mar. 02, 2024
 • 1 - 18
  Ep 18 Mar. 02, 2024
 • 1 - 18
  Ep 18 Mar. 02, 2024
 • 1 - 18
  Ep 18 Mar. 02, 2024
 • 1 - 19
  Ep 19 Mar. 02, 2024
 • 1 - 19
  Ep 19 Mar. 02, 2024
 • 1 - 19
  Ep 19 Mar. 02, 2024
 • 1 - 20
  Ep 20 Mar. 02, 2024
 • 1 - 20
  Ep 20 Mar. 02, 2024
 • 1 - 20
  Ep 20 Mar. 02, 2024
 • 1 - 21
  Ep 21 Mar. 02, 2024
 • 1 - 21
  Ep 21 Mar. 02, 2024
 • 1 - 21
  Ep 21 Mar. 02, 2024
 • 1 - 22
  Ep 22 Mar. 02, 2024
 • 1 - 22
  Ep 22 Mar. 02, 2024
 • 1 - 22
  Ep 22 Mar. 02, 2024
 • 1 - 23
  Ep 23 Mar. 02, 2024
 • 1 - 23
  Ep 23 Mar. 02, 2024
 • 1 - 23
  Ep 23 Mar. 02, 2024
1Season 1 Mar. 02, 2024
 • 1 - 1
  Ep 1 Mar. 02, 2024
 • 1 - 1
  Ep 1 Mar. 02, 2024
 • 1 - 1
  Ep 1 Mar. 02, 2024
 • 1 - 2
  Ep 2 Mar. 02, 2024
 • 1 - 2
  Ep 2 Mar. 02, 2024
 • 1 - 2
  Ep 2 Mar. 02, 2024
 • 1 - 3
  Ep 3 Mar. 02, 2024
 • 1 - 3
  Ep 3 Mar. 02, 2024
 • 1 - 3
  Ep 3 Mar. 02, 2024
 • 1 - 4
  Ep 4 Mar. 02, 2024
 • 1 - 4
  Ep 4 Mar. 02, 2024
 • 1 - 4
  Ep 4 Mar. 02, 2024
 • 1 - 5
  Ep 5 Mar. 02, 2024
 • 1 - 5
  Ep 5 Mar. 02, 2024
 • 1 - 5
  Ep 5 Mar. 02, 2024
 • 1 - 6
  Ep 6 Mar. 02, 2024
 • 1 - 6
  Ep 6 Mar. 02, 2024
 • 1 - 6
  Ep 6 Mar. 02, 2024
 • 1 - 7
  Ep 7 Mar. 02, 2024
 • 1 - 7
  Ep 7 Mar. 02, 2024
 • 1 - 7
  Ep 7 Mar. 02, 2024
 • 1 - 8
  Ep 8 Mar. 02, 2024
 • 1 - 8
  Ep 8 Mar. 02, 2024
 • 1 - 8
  Ep 8 Mar. 02, 2024
 • 1 - 9
  Ep 9 Mar. 02, 2024
 • 1 - 9
  Ep 9 Mar. 02, 2024
 • 1 - 9
  Ep 9 Mar. 02, 2024
 • 1 - 10
  Ep 10 Mar. 02, 2024
 • 1 - 10
  Ep 10 Mar. 02, 2024
 • 1 - 10
  Ep 10 Mar. 02, 2024
 • 1 - 11
  Ep 11 Mar. 02, 2024
 • 1 - 11
  Ep 11 Mar. 02, 2024
 • 1 - 11
  Ep 11 Mar. 02, 2024
 • 1 - 12
  Ep 12 Mar. 02, 2024
 • 1 - 12
  Ep 12 Mar. 02, 2024
 • 1 - 12
  Ep 12 Mar. 02, 2024
 • 1 - 13
  Ep 13 Mar. 02, 2024
 • 1 - 13
  Ep 13 Mar. 02, 2024
 • 1 - 13
  Ep 13 Mar. 02, 2024
 • 1 - 14
  Ep 14 Mar. 02, 2024
 • 1 - 14
  Ep 14 Mar. 02, 2024
 • 1 - 14
  Ep 14 Mar. 02, 2024
 • 1 - 15
  Ep 15 Mar. 02, 2024
 • 1 - 15
  Ep 15 Mar. 02, 2024
 • 1 - 15
  Ep 15 Mar. 02, 2024
 • 1 - 16
  Ep 16 Mar. 02, 2024
 • 1 - 16
  Ep 16 Mar. 02, 2024
 • 1 - 16
  Ep 16 Mar. 02, 2024
 • 1 - 17
  Ep 17 Mar. 02, 2024
 • 1 - 17
  Ep 17 Mar. 02, 2024
 • 1 - 17
  Ep 17 Mar. 02, 2024
 • 1 - 18
  Ep 18 Mar. 02, 2024
 • 1 - 18
  Ep 18 Mar. 02, 2024
 • 1 - 18
  Ep 18 Mar. 02, 2024
 • 1 - 19
  Ep 19 Mar. 02, 2024
 • 1 - 19
  Ep 19 Mar. 02, 2024
 • 1 - 19
  Ep 19 Mar. 02, 2024
 • 1 - 20
  Ep 20 Mar. 02, 2024
 • 1 - 20
  Ep 20 Mar. 02, 2024
 • 1 - 20
  Ep 20 Mar. 02, 2024
 • 1 - 21
  Ep 21 Mar. 02, 2024
 • 1 - 21
  Ep 21 Mar. 02, 2024
 • 1 - 21
  Ep 21 Mar. 02, 2024
 • 1 - 22
  Ep 22 Mar. 02, 2024
 • 1 - 22
  Ep 22 Mar. 02, 2024
 • 1 - 22
  Ep 22 Mar. 02, 2024
 • 1 - 23
  Ep 23 Mar. 02, 2024
 • 1 - 23
  Ep 23 Mar. 02, 2024
 • 1 - 23
  Ep 23 Mar. 02, 2024
1Season 1 Mar. 02, 2024
 • 1 - 1
  Ep 1 Mar. 02, 2024
 • 1 - 1
  Ep 1 Mar. 02, 2024
 • 1 - 1
  Ep 1 Mar. 02, 2024
 • 1 - 2
  Ep 2 Mar. 02, 2024
 • 1 - 2
  Ep 2 Mar. 02, 2024
 • 1 - 2
  Ep 2 Mar. 02, 2024
 • 1 - 3
  Ep 3 Mar. 02, 2024
 • 1 - 3
  Ep 3 Mar. 02, 2024
 • 1 - 3
  Ep 3 Mar. 02, 2024
 • 1 - 4
  Ep 4 Mar. 02, 2024
 • 1 - 4
  Ep 4 Mar. 02, 2024
 • 1 - 4
  Ep 4 Mar. 02, 2024
 • 1 - 5
  Ep 5 Mar. 02, 2024
 • 1 - 5
  Ep 5 Mar. 02, 2024
 • 1 - 5
  Ep 5 Mar. 02, 2024
 • 1 - 6
  Ep 6 Mar. 02, 2024
 • 1 - 6
  Ep 6 Mar. 02, 2024
 • 1 - 6
  Ep 6 Mar. 02, 2024
 • 1 - 7
  Ep 7 Mar. 02, 2024
 • 1 - 7
  Ep 7 Mar. 02, 2024
 • 1 - 7
  Ep 7 Mar. 02, 2024
 • 1 - 8
  Ep 8 Mar. 02, 2024
 • 1 - 8
  Ep 8 Mar. 02, 2024
 • 1 - 8
  Ep 8 Mar. 02, 2024
 • 1 - 9
  Ep 9 Mar. 02, 2024
 • 1 - 9
  Ep 9 Mar. 02, 2024
 • 1 - 9
  Ep 9 Mar. 02, 2024
 • 1 - 10
  Ep 10 Mar. 02, 2024
 • 1 - 10
  Ep 10 Mar. 02, 2024
 • 1 - 10
  Ep 10 Mar. 02, 2024
 • 1 - 11
  Ep 11 Mar. 02, 2024
 • 1 - 11
  Ep 11 Mar. 02, 2024
 • 1 - 11
  Ep 11 Mar. 02, 2024
 • 1 - 12
  Ep 12 Mar. 02, 2024
 • 1 - 12
  Ep 12 Mar. 02, 2024
 • 1 - 12
  Ep 12 Mar. 02, 2024
 • 1 - 13
  Ep 13 Mar. 02, 2024
 • 1 - 13
  Ep 13 Mar. 02, 2024
 • 1 - 13
  Ep 13 Mar. 02, 2024
 • 1 - 14
  Ep 14 Mar. 02, 2024
 • 1 - 14
  Ep 14 Mar. 02, 2024
 • 1 - 14
  Ep 14 Mar. 02, 2024
 • 1 - 15
  Ep 15 Mar. 02, 2024
 • 1 - 15
  Ep 15 Mar. 02, 2024
 • 1 - 15
  Ep 15 Mar. 02, 2024
 • 1 - 16
  Ep 16 Mar. 02, 2024
 • 1 - 16
  Ep 16 Mar. 02, 2024
 • 1 - 16
  Ep 16 Mar. 02, 2024
 • 1 - 17
  Ep 17 Mar. 02, 2024
 • 1 - 17
  Ep 17 Mar. 02, 2024
 • 1 - 17
  Ep 17 Mar. 02, 2024
 • 1 - 18
  Ep 18 Mar. 02, 2024
 • 1 - 18
  Ep 18 Mar. 02, 2024
 • 1 - 18
  Ep 18 Mar. 02, 2024
 • 1 - 19
  Ep 19 Mar. 02, 2024
 • 1 - 19
  Ep 19 Mar. 02, 2024
 • 1 - 19
  Ep 19 Mar. 02, 2024
 • 1 - 20
  Ep 20 Mar. 02, 2024
 • 1 - 20
  Ep 20 Mar. 02, 2024
 • 1 - 20
  Ep 20 Mar. 02, 2024
 • 1 - 21
  Ep 21 Mar. 02, 2024
 • 1 - 21
  Ep 21 Mar. 02, 2024
 • 1 - 21
  Ep 21 Mar. 02, 2024
 • 1 - 22
  Ep 22 Mar. 02, 2024
 • 1 - 22
  Ep 22 Mar. 02, 2024
 • 1 - 22
  Ep 22 Mar. 02, 2024
 • 1 - 23
  Ep 23 Mar. 02, 2024
 • 1 - 23
  Ep 23 Mar. 02, 2024
 • 1 - 23
  Ep 23 Mar. 02, 2024

Creator

Creator

Cast

Synopsis

Great Pretender จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต้มตุ๋นของ Edamura Makoto ที่อ้างตัวว่าเป็นนักต้มตุ๋นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นกั บคู่หูของเขา Kudo ทั้งสองพยายามที่จะหลอกเอาเงินจากชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง แต่สุดท้ายกลับเป็นฝ่ายที่ถูกหลอกเอาเงินไปแทน ซึ่งจริงๆแล้วชาวฝรั่งเศสคนนี้คือ Laurent Thierry ที่เป็น “confidence man” ระดับสูงเขาสามารถหลอกพวกแก๊งมาเฟียได้อย่างง่ายดาย และนั่นก็ทำให้พวก Edamura Makoto ต้องเข้าไปพัวพันกับการต้มตุ๋นครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น

Original title Great Pretender ยอดคนลวงโลก
TMDb Rating null 487 votes