Sailor Moon Season 1 เซเลอร์มูน ภาค 1

Sailor Moon Season 1 เซเลอร์มูน ภาค 1

Your rating: 0
8 1 vote

Seasons and episodes

1Season 1 Feb. 27, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 27, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 27, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 27, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 27, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 27, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 27, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 27, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 27, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 27, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 27, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 27, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 27, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 27, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 27, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 27, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 27, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 27, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 27, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 27, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 27, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 27, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 27, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 27, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 27, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 27, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 27, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 27, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 27, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 27, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 27, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 27, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 27, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 27, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 27, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 27, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 27, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 27, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 27, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 27, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 27, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 27, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 27, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 27, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 27, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 27, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 27, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 27, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 27, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 27, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 27, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 27, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 27, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 27, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 27, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 27, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 27, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 27, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 27, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 27, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 27, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 27, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 27, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 27, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 27, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 27, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 27, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 27, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 27, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 27, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 27, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 27, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 27, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 27, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 27, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 27, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 27, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 27, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 27, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 27, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 27, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 27, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 27, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 27, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 27, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 27, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 27, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 27, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 27, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 27, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 27, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 27, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 27, 2024
1Season 1 Feb. 27, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 27, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 27, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 27, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 27, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 27, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 27, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 27, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 27, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 27, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 27, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 27, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 27, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 27, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 27, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 27, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 27, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 27, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 27, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 27, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 27, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 27, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 27, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 27, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 27, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 27, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 27, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 27, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 27, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 27, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 27, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 27, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 27, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 27, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 27, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 27, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 27, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 27, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 27, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 27, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 27, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 27, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 27, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 27, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 27, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 27, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 27, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 27, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 27, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 27, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 27, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 27, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 27, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 27, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 27, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 27, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 27, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 27, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 27, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 27, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 27, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 27, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 27, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 27, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 27, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 27, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 27, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 27, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 27, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 27, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 27, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 27, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 27, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 27, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 27, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 27, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 27, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 27, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 27, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 27, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 27, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 27, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 27, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 27, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 27, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 27, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 27, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 27, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 27, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 27, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 27, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 27, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 27, 2024

Creator

Creator

Cast

Video trailer

null

Synopsis

เรื่องราวหลักๆ โดยรวมแล้ว จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวร่างจุติของ “เจ้าหญิงผู้พิทักษ์อาณาจักรบนดวงจันทร์” และ การต่อสู้กับอำนาจชั่วร้ายจากมิติต่างๆ ของเหล่าผู้พิทักษ์ในชุดนักเรียนกะลาสี (ชุดนักเรียนมัธยม โรงเรียนรัฐบาลของญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างเนื้อเรื่องที่เน้นหนักไปทางความรักที่โรแมนติก แบบการ์ตูนผู้หญิง กับ ฉากการต่อสู้กับเหล่าร้าย สไตล์หนังฮีโร่ จึงทำให้เซเลอร์มูนได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่เด็กผู้หญิง (ที่เด็กผู้ชายบางคนก็อยากดู)

Original title Sailor Moon Season 1 เซเลอร์มูน ภาค 1
TMDb Rating 94 344 votes